Tłumaczenia litewski – polski online

Tłumaczenia litewski

W biurze tłumaczeń Akademia oferujemy profesjonalne i rzetelne tłumaczenia z i na język litewski. Świadczymy tłumaczenia zwykłe i specjalistyczne, zarówno ustne, jak i pisemne. Oferujemy również usługi tłumacza przysięgłego języka litewskiego. Tłumaczymy terminowo i w pełni poprawnie pod względem językowym, stylistycznym i merytorycznym. Z nami zyskujesz więc gwarancję, że Twój tekst będzie brzmiał fachowo i naturalnie dla docelowych użytkowników. Przekłady Akademii są też wierne oryginałowi i dostosowane do realiów kulturowych, w tym wytycznych urzędów krajów odbiorców.

 

Litewski
4.6/5 (100 opinii)

Tłumaczymy z języka litewskiego i na język litewskiego

W biurze tłumaczeń Akademia wykonamy dla Ciebie tłumaczenia z i na język litewski. Świadczymy przekłady w kombinacji języków litewskiego z polskim. Tłumacząc u nas tekst, zyskujesz gwarancję przekładu w pełni poprawnego językowo, stylistycznie i merytorycznie. Co więcej, nasze tłumaczenia z i na litewski brzmią naturalnie i autentycznie dla rodzimych użytkowników docelowych języków. Niezależnie od języka, każde nasze tłumaczenie zachowuje wierność oryginalnemu tekstowi

W naszym biurze wykonujemy tłumaczenia z i na język litewski w obrębie wielu różnorodnych branż. Wieloletnie doświadczenie w poruszaniu się po tematyce różnych specjalności sprawia, że nasze tłumaczenia brzmią fachowo i naturalnie dla specjalistów z danej branży. Zapewniamy o najwyższej poprawności merytorycznej naszych przekładów, na którą składa się nasze doświadczenie, dogłębny research i konsultacje z branżowcami. Tłumaczenia na i z języka litewskiego w naszej firmie to przekłady biznesowe, medyczne, prawnicze, księgowo-kadrowe i wiele innych. Wykonujemy też tłumaczenia techniczne, w tym tłumaczenia dla IT, producentów maszyn czy firm samochodowych.

Nasze biuro oferuje tłumaczenia dla wielu różnorodnych branż, w tym:

• Tłumaczenia prawne
• Tłumaczenia biznesowe
• Tłumaczenia kadry i płace (HR)
• Tłumaczenia marketingowe
• Tłumaczenia IT
• Tłumaczenia maszynowe dla firm
• Tłumaczenia medyczne
• Tłumaczenia techniczne

Tłumacz przysięgły języka litewskiego

Tłumacz przysięgły języka litewskiego z naszej firmy zapewni Ci najbardziej wiarygodne tłumaczenie każdego rodzaju dokumentacji oficjalnej. Nasz fachowiec wpisany jest na prestiżową, oficjalną listę Ministerstwa Sprawiedliwości. Posiada wszelkie uprawnienia i uwierzytelniające pieczęci, którymi opatrzy każde tłumaczenie. Przetłumaczy akty urodzenia, chrztu, ślubu czy zgonu, akty notarialne, dokumentację samochodową czy medyczną. Wykona też przekłady dyplomów, certyfikatów i świadectw potwierdzających kwalifikacje. Nasze przekłady dostosowujemy w pełni do wymogów litewskich lub innych docelowych urzędów.

Najczęściej tłumaczone przez nas dokumenty:

  • Tłumaczenia aktów stanu cywilnego
  • Tłumaczenia umów i kontraktów
  • Tłumaczenia aktów notarialnych
  • Tłumaczenia dokumentów sądowych
  • Tłumaczenia zaświadczeń i dokumentów medycznych
  • Tłumaczenia świadectw, dyplomów, certyfikatów
  • Tłumaczenia dokumentów ubezpieczeniowych
  • Tłumaczenia dokumentów bankowych
  • Tłumaczenia dokumentów technicznych
  • Tłumaczenia dokumentów samochodowych

Kto mówi po litewsku?

Litewski jest językiem używanym przez około 4 miliony ludzi. To przede wszystkim język urzędowy Litwy oraz jeden z języków urzędowych Unii Europejskiej. Litewskim posługują się również mieszkańcy innych krajów. Najwięcej użytkowników litewskiego poza Litwą znajduje się na terenach pogranicznych między Litwą a Białorusią, Łotwą, Rosją czy Polską. W Polsce język litewski można usłyszeć na Suwalszczyźnie. Niewielkie mniejszości Litwinów i osób posługujących się językiem litewskim występują również w Niemczech, USA, Kanadzie i Australii.

Historia języka litewskiego

Język litewski wywodzi się z języka praindoeuropejskiego. Do dziś w mowie litewskiej zachowało się z niego wiele pozostałości. Pierwsze zapisy języka litewskiego pochodzą z początków XVI wieku. Wtedy też powstawały pierwsze teksty sakralne oraz dokumenty i katechizmy. Z początków XVII wieku pochodzi pierwszy słownik trzech języków: polskiego, łacińskiego i litewskiego. Mimo iż modlitwy chrześcijańskie tłumaczone były na język litewski, przez długi czas był on raczej językiem ludu niż kapłaństwa i elit. Na początku XX wieku język litewski objęto reformą. Powstał wówczas literacki język litewski, który został w dużej mierze oczyszczony z naleciałości z języka polskiego i białoruskiego.

Wyceń tłumaczenie teraz!