Tłumaczenia zwykłe to przekłady niewymagające uwierzytelnienia, ponieważ nie są to dokumenty prawnie wiążące i najczęściej wykonywane są na prywatny użytek. Nie zwalnia to jednak tłumacza z zachowania jak najwyższej staranności oraz dbałości o poziom merytoryczny, dlatego też takie tłumaczenia przygotowywane są tak samo dokładnie i rzetelnie, jak na przykład tłumaczenia przysięgłe, jednak przez tłumaczów zwykłych, […]

więcej »

Tłumaczenia przysięgłe to tłumaczenia uwierzytelnione z obcych języków wykonywane przez uprawnionego tłumacza przysięgłego. Tłumacz przysięgły musi posiadać specjalne pełnomocnictwo nadane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jego zadaniem jest przetłumaczenie tekstu oraz uwierzytelnienie go poprzez opatrzenie pieczęcią i podpisem, dzięki czemu przekład zyskuje wiarygodność i moc prawną. Tłumaczenia uwierzytelnione oferowane przez AKADEMIĘ sporządzane są zgodnie z aktualnymi przepisami […]

więcej »

Tłumaczenia techniczne to tłumaczenia niezbędnych dokumentów handlowych, które pozwalają polskim firmom na poszerzenie działalności o rynki międzynarodowe. Odpowiednio przetłumaczone dokumenty techniczne gwarantują pozytywny odbiór wśród kontrahentów spoza kraju. Biuro Tłumaczeń AKADEMIA przygotowuje tłumaczenia specjalistyczne z zachowaniem dokładności oraz fachowości języka oryginału, dzięki czemu dokumenty nie tracą na swojej marketingowej sile, a firmy – na swoim […]

więcej »

Tłumaczenia dokumentów samochodowych to tłumaczenia uwierzytelnione (potwierdzone przez tłumacza przysięgłego i funkcjonujące jako oficjalne dokumenty) niezbędne do rejestracji sprowadzonego samochodu z zagranicy, w tym również spoza krajów Unii Europejskiej. Osoby, które nabyły zagraniczny pojazd, muszą złożyć dokumenty we właściwym wydziale komunikacyjnym, co pozwoli im zarejestrować pojazd i legalnie z niego korzystać na terytorium kraju. Tłumaczenia […]

więcej »

Tłumaczenia inne to wszystkie przekłady, które nie wymagają uwierzytelnienia, a które są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na profesjonalne tłumaczenia, które później wykorzystywane są na stronach internetowych, w pismach, w dokumentach, w komunikacji biznesowej lub na użytek prywatny. Każde takie tłumaczenie wykonywane jest z należytą starannością przez doświadczonego tłumacza. Biuro Tłumaczeń AKADEMIA to ponad 100 zawodowych […]

więcej »